ILOŚĆ PRODUKTÓW: 0Zasady wynajmu

CENA I OKRES WYNAJMU

 1. Podstawowa cena wynajmu mebli eventowych i akcesoriów obejmuje okres do 3 dni (wliczając dzień dostawy i odbioru mebli); dokładny okres wynajmu znajduje się w opisie produktów
 2. Podstawowa cena wynajmu namiotów eventowych i sprzętu technicznego obejmuje wypożyczenie na 1 dzień (z możliwą dostawą w dzień przed imprezą); dokładny okres wynajmu znajduje się w opisie produktów
 3. Cena wynajmu mebli i akcesoriów na kolejne dni wynosi już od 25% ceny wynajmu podstawowego (podanej w opisie produktów)
 4. Ubezpieczenie wynajmowanych rzeczy nie jest wliczone w cenę wynajmu
 5. Oferujemy wynajem krótkoterminowy; maksymalny okres wynajmu mebli, akcesoriów i wyposażenia wynosi do 7 dni

OFERTA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ

 1. Oferty na wynajem są przygotowywane w oparciu o informacje na temat dokładnego terminu i miejsca wynajmu
 2. Zamówienia na wynajem przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej droga elektroniczną(e-mailem) lub faksem
 3. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez AMADEO jest faktura proforma określająca wartość oraz warunki płatności (stanowiąca jedynie informację handlową)
 4. Akceptacją warunków wynajmu i potwierdzeniem złożenia zamówienia przez klienta jest wpłacenie zadatku w wysokości 50% wartości zamówienia brutto; brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie klasyfikuje zamówienie jest NIEPOTWIERDZONE
 5. Wpłacony zadatek (przedpłata) NIE PODLEGA ZWROTOWI – prosimy o rozważne składanie zamówień
 6. Ewentualna zmiana w zamówieniu należy zgłaszać na min. 3 dni przed jego realizacją; zgłoszone zmiany są uwzględniane w zależności od dostępności produktów
  do wynajmu; zmiana nie może zmniejszyć wartości zamówienia
 7. Rezygnacja z zamówienia (w części lub całości) po wpłacie zadatku (potwierdzeniu zamówienia) nie rozwiązuje umowy i dlatego nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zadatku (przedpłaty)
 8. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej w dniu dowozu rzeczy do wynajmu (zazwyczaj nie pobieramy kaucji za wynajmowane meble eventowe, akcesoria i sprzęt techniczny)
 9. Faktura za wynajem wystawiana jest po otrzymaniu zapłaty i wysyłana do klienta pocztą elektroniczną (e-mailem) i/lub pocztą tradycyjną

TRANSPORT I MONTAŻ

 1. Wynajem prowadzimy zawsze z transportem (dowozem i odbiorem) realizowanym naszymi własnymi samochodami dostawczymi i ciężarowymi
 2. Cena transportu jest uzależniona od miejsca imprezy oraz wielkości zamówienia i jest ustalana indywidualnie
 3. Montaż jest wliczony w cenę wynajmu; wyjątek stanowią krzesła za których rozstawienie doliczana jest opłata dodatkowa 1 zł/szt.
 4. Transport i montaż/demontaż w godzinach nocnych oraz w święta państwowe jest dodatkowo płatny

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Klient zobowiązany jest do użytkowania wynajętych rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem
 2. Klient zwraca sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie i uporządkowanym, tzn. nie wymagającym serwisu sprzątającego dla jego odbioru lub demontażu; w innym przypadku klient ponosi koszt dodatkowy ustalany przez AMADEO na podstawie wykonanych usług dodatkowych, w tym np. sprzątania
 3. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w okresie wynajmu, również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem (najemcą)
 4. Oklejanie wynajętych mebli i sprzętów jest możliwe tylko po uzgodnieniu z wynajmującym i nie może skutkować uszkodzeniem lub pogorszeniem stanu wynajmowanych mebli lub sprzętu; usunięcie oklejenia leży w gestii klienta – w przypadku zwrócenia mebli noszących ślady oklejenia to klient ponosi koszty związane z przywróceniem stanu mebli i sprzętu sprzed wynajmu
 5. Ewentualne uszkodzenia wynajmowanych rzeczy są ustalane przy ich odbiorze, w porozumieniu z klientem
 6. Wycena uszkodzeń następuje na podstawie protokołu zniszczeń podpisanego przez obie strony